a multilingual and transdisciplinary journal

TOUS LES NUMÉROS

# 02 Plurilinguisme : de l'expérience multiculturelle à l'expérimentation

By any language necessary: Quentin Meillassoux and the Question Concerning Signification in Philosophy

PDF

Auteur

Vincent W.J. van Gerven Oei studied composition, linguistics, conceptual art, and philosophy in the Netherlands, USA, and Switzerland. He is currently preparing two books, Cross-Examinations and Five Legal Interventions, and has recently edited the volumes Pedagogies of Disaster (Brooklyn, 2013) and continent. year 1 (Brooklyn, 2012). He translated work of Jean Daive, Alessandro De Francesco, Hervé Guibert, Dick Raaijmakers, Avital Ronell, and Nachoem Wijnberg, among others, and his writings have appeared in journals such as continent., Frakcija, nY, Parmentier, postmedieval, and Theory & Event. Van Gerven Oei is director of the foundation Department of Eagles in Tirana and runs multilingual publishing house Uitgeverij. He is also one of the few specialists of the Old Nubian language in the world. Van Gerven Oei lives and works in Tirana, Albania.

 

 

Vincent W.J. van Gerven Oei ka studiuar kompozim, gjuhësi, art konceptual dhe filozofi në Hollandë, SHBA, dhe Zvicër. Aktualisht ai po përgatit dy libra, Cross-Examinations dhe Five Legal Interventions, dhe kohët të fundit ka redaktuar vëllimet Pedagogjitë e Shkatërrimit (Brooklyn, 2013) dhe continent. year 1 (Brooklyn, 2012). Ai ka përkthyer vepra nga Jean Daive, Alessandro De Francesco, Hervé Guibert, Dick Raaijmakers, Avital Ronell, dhe Nachoem Wijnberg, ndër të tjerë, dhe shkrimet e tij janë publikuar në revistat si continent., Frakcija, nY, Parmentier, postmedieval, dhe Theory & Event. Van Gerven Oei është drejtor i fondacionit Departamenti i Shqiponjave në Tiranë dhe drejton shtëpinë botuese shumëgjuhëshe Uitgeverij. Gjithashtu ai është njëri nga disa specialiste në botë të gjuhës nubiane të vjetër. Van Gerven Oei jeton dhe punon në Tiranë, Shqipëri.

Pour citer cet article

Vincent W.J. van Gerven Oei, By any language necessary: Quentin Meillassoux and the Question Concerning Signification in Philosophy, ©2014 Quaderna, mis en ligne le 7 avril 2014, url permanente : https://quaderna.org/2/by-any-language-necessary-quentin-meillassoux-and-the-question-concerning-signification-in-philosophy/

By any language necessary: Quentin Meillassoux and the Question Concerning Signification in Philosophy
Vincent W.J. van Gerven Oei

design by artcompix